Tuggar på de skuggor som terroranfallen mot Israel kastar över Sverige, eller den skugga som Sverige lägger över skeendet.

läs mer